Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ljubljana

Tržaška cesta 132
SI-1000 Ljubljana
Tel: 01 425 34 19
Fax: 01 425 34 20
GSM: 040 871 589, 041 706 657

DŠ: SI83784691
TRR: 0201-0001-0814-496

E-pošta: info@rdecikrizljubljana.si
Upravljanje piškotkov

Prijave na tečaje in izpite iz prve pomoči: www.prva-pomoc.si.
E-pošta: prva.pomoc@rdecikrizljubljana.si

E-novosti

Želite sprejemati naše e-novosti?


1/4

Obnovitvena dela v Humanitarnem centru

Torek, 16. julij 2019

Spoštovani!

V obdobju od 22. 7. 2019 do 18. 8. 2019 bodo v Humanitarnem centru potekala redna obnovitvena dela.

V tem obdobju redna delitev materialne humanitarne pomoči ne bo potekala, nudili pa bomo pomoč v izrednih razmerah. Delitev pomoči brezdomcem v obliki hladnih in toplih obrokov bo potekala neovirano, prav tako bo možna uporaba kopalnic in sanitarij.

Vse donatorje oblačil naprošamo, da nam v tem obdobju donacij oblačil ne prinašate. Z veseljem pa bomo vaše donacije sprejeli po 18. avgustu 2019, ko bomo lahko z njimi kar v največji meri pomagali ljudem, ki so se znašli v stiski in potrebujejo našo pomoč.

Izmenjevalnica: 6. rojstni dan

Torek, 16. julij 2019

V petek, 19. julija med 16. in 20. uro bo v Humanitarnem centru Rdečega križa Ljubljana potekala rojstnodnevna, praznična Izmenjevalnica. V šestih letih so prostovoljke in prostovoljci, s projektom, ki je nastal zaradi neposrednih potreb ljudi, zbrali že preko 12 ton donacij, hrane in drugih izdelkov za prejemnike pomoči Rdečega križa.

KONCEPT IZMENJEVALNICE
Določena oblačila, ki so bila podarjena Rdečemu križu Ljubljana, ostajajo, saj jih prejemniki pomoči v Humanitarnem centru ne izberejo. Namesto, da bi oblačila predali v predelavo, na Izmenjevalnici vstopijo v krog ponovne uporabe. Na dogodkih oblačila ponudimo najširši javnosti in jih zamenjamo za hrano in izdelke za higieno. Vsak obiskovalec se odloči sam, v skladu s svojimi zmožnostmi, kakšne vrednosti izdelkov bo prinesel na menjavo. Izmenjevalnica tako sočasno omogoča dostopnost oblačil širšemu krogu ljudi in bogati prehranske pakete pomoči Rdečega križa.

PRIDITE NA IZMENJAVO Z DOBRODELNIM NAMENOM
Na Izmenjevalnico prinesete, na primer, dve konzervi tunine, škatlo kosmičev in šampon, torej štiri izdelke, in si v zameno izberete obleko. Za en podarjen izdelek dobite kravato ali rutko, za dva pa majico. Dobrodošli so še posebej izdelki, s katerimi popestrimo enolične pakete, na primer vložena zelenjava, otroška hrana ali izdelki za higieno.

NOVI PROJEKTI - IZMGuestSeries
Izmenjevalnica nastopa tudi v vlogi kreativne platforme. IZM Guest Series je Izmenjevalničin projekt sodelovanja z mladimi fotografinjami in fotografi. Avtorske serije fotografij imajo skupno izhodišče: oblačila in predmeti so iz Izmenjevalničine omare. Prvo serijo fotografij smo objavili v septembru 2018, do sedaj pa smo sodelovali že kar z devetimi kreativnimi ekipami: Lana Špiler, Timon Hozo&Lar Nikolej Leskovar, Magnolia Neya, Asiana Jurca Avci, Izidor&Tanja Sabol, Žiga Krajnc, Cherie Plausteiner, Jaka Teršek in Sara Rman. Vse ustvarjalke in ustvarjalci z Izmenjevalnico sodelujejo pro bono.

 

Vabljeni na Izmenjevalnice v prihodnjem mesecu:

3. avgust od 10. do 16. ure - Izmenjevalnica v paviljonu parka Zvezda, Kongresni trg, Ljubljana

23. avgust od 16. do 20. ure (izjemoma 4. petek v mesecu) - Izmenjevalnica v Humanitarnem centru, Tržaška c. 132, Ljubljana

 

 

Podpiramo javni poziv in podpisujemo zahtevek poslan Vladi RS - PODNEBNA KRIZA

Ponedeljek, 1. julij 2019

Podpiramo javni poziv in podpisujemo zahtevek poslan Vladi RS.

Pozivamo @VladaRS, naj podnebne spremembe pripozna kot nacionalno krizo ter jih začne
prioritetno in sistemsko obravnavati. www.podnebnakriza.si

Vabljeni k podpisu.

 

Nujni poziv Vladi Republike Slovenije

1.

Alarmantne razsežnosti podnebnih sprememb so znanstveno dokazane in zahtevajo takojšnje ukrepanje, če želimo preprečiti nepovratno poslabšanje pogojev za življenje nas in naših potomcev.

2.

Podnebne spremembe so edina grožnja, ki ogroža prav vse dele slovenske družbe, vse naše dejavnosti in naše dolgoročno preživetje.

3.

Slovenija se segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja. Suše, vročinski valovi, poplave in neurja so vse pogostejši in vse bolj intenzivni.

4.

Po Ustavi Republike Slovenije za naše zdravo življenjsko okolje skrbi država, zato mora vlada nemudoma začeti izpolnjevati svojo dolžnost in preprečiti podnebno katastrofo.

5.

Republika Slovenija se je k ukrepanju zavezala s podpisom Pariškega podnebnega sporazuma. Prioriteta Vlade RS mora biti pospešen prehod na brezogljično družbo.

6.

Ker Vlada RS prav zdaj sprejema ključne odločitve glede naše podnebne prihodnosti, pričakujemo, da se bo odzvala odločno in z zavezujočim načrtom ukrepanja, ki nam bo omogočil dolgoročni obstoj.

 

S prijatelji, znanci in sodelavci delite povezavo na to spletno mesto in poziv objavi na svojih družabnih omrežjih.

Več nas bo, več je možnosti, da nas vlada sliši.

Zakaj

Zdravo življenjsko okolje je ustavna pravica.Vlada mora to pravico izpolnjevati. Pa je ne.

Podnebje, ki je sposobno vzdrževati človeško življenje, je nedvomni sestavni del pravice do zdravega okolja. Država je dolžna to pravico izpolnjevati v skladu s sprejetimi zakoni in mednarodnimi dogovori.

Prekomerna raba naravnih virov in kurjenje fosilnih goriv, ki poganjata naš razvoj, sta povzročila, da se je prej tisočletja stabilno zemeljsko podnebje začelo spreminjati. Posledica tega je pregrevanje Zemlje, ki povzroča naravne ujme velikih razsežnosti in škodo za ljudi in gospodarstvo, izumiranje vrst, negativne vplive na zdravje ljudi ter potrebo po razseljevanju ljudi. Nedavno poročilo Medvladnega panela za podnebne spremembe o globalnem segrevanju za 1,5 °C je zadnje v vrsti opozoril znanstvene skupnosti, da se čas za ukrepanje izteka. Poročilo kot še varno mejo opredeljuje omejitev globalnega segrevanja na 1,5 °C glede na predindustrijsko raven. To je tudi cilj, h kateremu se je s Pariškim sporazumom zavezala mednarodna skupnost.

Slovenija se ogreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja, kar se kaže v rekordno toplih letih, vse pogostejših vročinskih valovih, sušah, poplavah in neurjih. Že je zaznana večja smrtnost med starejšimi v času vročinskih valov, med najbolj ranljivimi so tudi otroci, večjim zdravstvenim tveganjem so izpostavljeni delavci. Naravne nesreče ogrožajo življenje in zdravje ljudi, pa tudi pridelek in premoženje, v bodoče pa bodo še pogostejše in še bolj intenzivne.

Ker se v Sloveniji prav zdaj določajo cilji in ukrepi, ki bodo vplivali na naš bodoči obstoj, smo stopili skupaj, da pozovemo Vlado RS, naj stori vse, kar je potrebno, da preprečimo katastrofalne posledice podnebnih sprememb.

Zaveze naše družbe

Država skrbi za zdravo življenjsko okolje, ki je ustavna pravica vsakogar (72. člen Ustave RS). Podnebje, ki je sposobno vzdrževati človeško življenje, je nedvomno sestavni del te pravice. Država je dolžna to pravico izpolnjevati v skladu s sprejetimi zakoni in mednarodnimi dogovori.

Slovenija se je v mednarodni skupnosti zavezala k ciljem trajnostnega razvoja (Agenda 2030), med katerimi je tudi zaveza k sprejemu nujnih ukrepov v boju s podnebnimi spremembami in njihovimi posledicami. Pariški sporazum je eden v seriji dogovorov, ki so jih za ta namen sklenile države pogodbenice Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, vendar prvi, ki govori o konkretnem cilju, tj. ohranitev dviga povprečne globalne temperature občutno pod 2°C, s prizadevanjem omejitve na 1,5 °C v primerjavi s predindustrijsko dobo. K varstvu temeljnih človekovih pravic, kot so pravica do življenja, do ustrezne hrane – varstvo pred lakoto, do pitne vode, do najvišjega dosegljivega standarda zdravja, ter varstvu ranljivih skupin prebivalstva, kot so otroci in invalidi, se je Slovenija zavezala tudi s številnimi drugimi mednarodnimi konvencijami.

Kot članica EU se je Slovenija glede okoljske politike zavezala k upoštevanju razpoložljivih znanstvenih podatkov. Zadnje posebno znanstveno poročilo Medvladne skupine za podnebne spremembe (IPPC) je ocenilo kot točko pregrevanja, do katere kot človeštvo predvidoma še lahko obvladujemo nastale posledice, na 1,5°C. Po tej točki pa se tveganja v zvezi z obstojem in ohranjanjem nekaterih ključnih zemeljskih ekosistemov bistveno povečajo.

Ustavno pravico do zdravega življenjskega okolja lahko državljani uveljavljamo na podlagi 14. člena Zakona o varstvu okolja. Po tem določilu imamo kot posamezniki, društva in organizacije pravico zahtevati, da se ustavi okolju škodljivo ravnanje, med drugim tudi, če povzroča neposredno nevarnost za življenje ali zdravje ljudi, čezmerno obremenitev okolja ali če je izkazana velika verjetnost, da bi do takih posledic prišlo. Tudi po Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ima vsakdo pravico do varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pravo kot škodljivo ravnanje enako obravnava dejanje, kakor tudi opustitev. Slovenija ne ukrepa s potrebno ambicioznostjo in hitrostjo. Opustila je svojo dolžno skrbnost.

Podelitev priznanja RS za prostovoljstvo za leto 2018

Sreda, 26. junij 2019

Danes, 26. 6. 2019 je naša dolgoletna prostovoljka Sandra Svetina na predlog RKS-OZ Ljubljana po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva prejela priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2018. 

Priznanje je prejela za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju vzgoje in izobraževanja ter na področju zdravja. Zaradi opravičene odsotnosti je v imenu Sandre priznanje prevzela strokovna sodelavka Nina Zalaznik.

 

Iskrene čestitke za izjemen dosežek!

 

Obvestilo o prazničnem delovnem času, 24. 6. 2019

Sreda, 19. junij 2019

Obvestilo o prazničnem delovnem času

Ponedeljek, 24. junij 2019

Spoštovani,

obveščamo vas o prazničnem delovnem času:

Sprejemna pisarna

24. 6. 2019 - ni uradnih ur

Humanitarni center

24. 6. 2019 - uradne ure za sprejem donacij in prevzem humanitarne pomoči

Vse praznike in dela proste dni uradnih ur ni.

Hvala za razumevanje,

RKS-OZ Ljubljana

Dijakinji Gimnazije Bežigrad sta izvedli dobrodelno akcijo zbiranja šolskih potrebščin

Sreda, 19. junij 2019

Dijakinjama Gimnazije Bežigrad se za njuno samoiniciativnost pri oblikovanju čudovitega plakata in izvedbo dobrodelne akcije zbiranja šolskih potrebščin najlepše zahvaljujemo. Srčno upamo, da bomo lahko plakat v novem šolskem letu izobesili na osnovne in srednje šole.

Uspešno zaključena dobrodelna akcija OTROCI ZA OTROKE in DIJAKI ZA OTROKE 2019

Ponedeljek, 17. junij 2019

Teden RKS

Dobrodelna akcija OTROCI ZA OTROKE IN DIJAKI ZA OTROKE - TEDEN RKS, v kateri smo zbirali šolske potrebščine za pomoč otrokom iz materialno in socialno šibkih družin je z današnjim dnem zaključena. V akciji je sodelovalo 28 osnovnih šol in 2 srednji šoli. Zbrali smo 990,64 € prostovoljnih prispevkov in 342,25 kg šolskih potrebščin. Še enkrat iskrena hvala za zbrane donacije in šolske potrebščine. Seznam osnovnih šol in srednjih šol, ki so sodelovale:

KOSEZE, BEŽIGRAD, JANKA MODRA DOL PRI LJUBLJANI, ZADOBROVA, VODICE, ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO, SOSTRO, PREŽIHOVEGA VORANCA, VRHOVCI, NOVE FUŽINE, DANILE KUMAR, TRNOVO, JOŽETA MOŠKRIČA, MAJDE VRHOVNIK, POLJE, CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA (enota Dečkova),  CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA (enota Šmartinska), N. H. MAKSA PEČARJA, BIČEVJE, DR. VITA KRAIGHERJA LJUBLJANA, DOBROVA, VIŽMARJE BROD, PŠ RAKITNA, VIDE PREGARC, BOŽIDARJA JAKCA, PŠ HRUŠICA, MIRANA JARCA , CENTER IRIS in

srednja šola: ELEKTROTEHNIŠKO - RAČUNALNIŠKA STROKOVNA ŠOLA IN GIMNAZIJA LJUBLJANA ter GIMNAZIJA BEŽIGRAD.

 

 

Čestitka ob svetovnem dnevu krvodajalstva

Petek, 14. junij 2019

Cenjene krvodajalke in krvodajalci,

Spoštovani člani in članice Kluba 100 kapljic in Kluba 25.

Mesec junij je poseben mesec saj 4. junija praznujemo Dan slovenskih krvodajalcev, 14. junija pa obeležujemo Svetovni dan krvodajalstva, ko naj bi še posebno pozornost namenjali ozaveščanju ljudi vseh generacij, da je krvodajalstvo solidarnostno gibanje za ohranjanje življenja bolnikov in zagotavljanja večje kakovosti zdravja ljudi.

Darovanje krvi, te rdeče čudežne in nenadomestljive tekočine, ki je vir življenja , je izraz največjega sočutja do sočloveka. Je neprecenljivo darilo človeka – človeku! Je upanje v svetle vrednote, ki osmišljajo življenje in mu dajejo moč in smisel! Je vera v sočloveka, prijatelja, soseda!

Med ljudmi s temi vrednotami je lepo živeti!

Krvodajalci ste z darovano krvjo marsikatero žalostno zgodbo spremenili v srečno, ste anonimni heroji, ki vsakodnevno rešujete življenja.

Za vse kar ste storili in kar darujete, se vam vsem v imenu vodstva RKS-OZ Ljubljana in vseh ljudi iskreno zahvaljujem in vam  čestitam ob prazniku ter vam želim veliko zdravja, odličnega počutja in sreče v življenju. Bodite ponosni, da ste krvodajalka, krvodajalec, saj ste ambasadorji življenja.

Še posebno priznanje pa izrekam vsem klubovcem za vaše nesebično, človekoljubno delovanje pri razširjanju zavesti o pomembnosti krvodajalstva.

Nevenka Lekše

predsednica

Svetovni dan krvodajalcev 14. junij 2019 - Varna kri za vse

Petek, 14. junij 2019

Drage krvodajalke, dragi krvodajalci, iskrena hvala ob svetovnem dnevu krvodajalcev!

Tema letošnje kampanje je krvodajalstvo in univerzalen dostop do varne transfuzije krvi kot sestavni del splošnega zdravstvenega zavarovanja. Slogan letošnjega svetovnega dne krvodajalcev "Varna kri za vse", naj spodbuja zavest o univerzalni potrebi po varni krvi in njenem pomenu za zagotavljanje zdravstvenega varstva ter o ključni vlogi, ki jo ima prostovoljno krvodajalstvo za splošno zdravstveno zavarovanje. Ta tema želi spodbuditi ljudi po vsem svetu, naj v večjem številu postanejo krvodajalci in redno darujejo kri – gre za dejanja, ključna za izgradnjo trdnih temeljev za trajne nacionalne zaloge krvi, ki je bo dovolj za vse, ki bodo potrebovali transfuzijo.

 

 https://www.youtube.com/watch?v=DRcU8QVOsos

TEDEN KRVODAJALSTVA - Delavnica uporabni EFT prijemi za dobro počutje

Sreda, 12. junij 2019

Še eno delavnico smo danes podarili krvodajalkam in krvodajalcem. <3
Ga. Heleni Cesar se zahvaljujemo za predstavitev tehnike, ki pripomore k sproščanju in zmanjševanju stresa, ter pripelje do našega boljšega počutja. Udeleženci delavnice so bili navdušeni. :)

RK Slovenije - Aktualno

Torek, 16. julij 2019

Obnovitvena dela v Humanitarnem centru

Torek, 16. julij 2019

Izmenjevalnica: 6. rojstni dan

Pomagam prvi Pomagajmo ljudem našega mesta Sreča v nesreči Club 25 100 kapljic Izmenjevalnica Srečevalnica Dan s prostovoljci logotip-MakFest Debeli Rtič Dan za spremembe Zurnal24.si

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

OZRK Ljubljana