Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ljubljana

Tržaška cesta 132
SI-1000 Ljubljana

Splošna vprašanja:
01 425 34 19
040 871 589

info@rdecikrizljubljana.si

Info za pomoč v stiski:
040 788 698

DŠ: SI83784691
TRR: 0201-0001-0814-496


Upravljanje piškotkov

Prijave na tečaje in izpite iz prve pomoči: www.prva-pomoc.si.
 

    

E-novosti

Želite sprejemati naše e-novosti?


Organizacijske vrednote RKS-OZLJ

1. ZAZNAVANJE IN ODZIVANJE NA POTREBE LJUDI  

Opazujemo, zaznavamo in se hitro odzivamo na stiske ljudi.

2. UPOŠTEVANJE ČLOVEKOVEGA DOSTOJANSTVA

Pozorni smo na spoštovanje človekovih pravic in dostojanstva, ljudi spodbujamo k pozitivnemu vrednotenju življenja.

3. EMPATIJA, SRČNOST, SOLIDARNOST

Ustvarjamo prostor empatije, srčnosti in solidarnosti za bolj humano in pravično družbo vseh, tudi živali.

4. DRUŽBENA ODGOVORNOST

Ljudi z ozaveščanjem opolnomočimo, odzivamo se na družbene neenakosti in v duhu trajnosti razvijamo družbeno odgovornost.

5. SMO ZAUPANJA VREDNA ORGANIZACIJA

Z visoko razvitimi etičnimi načeli in doslednim upoštevanjem načel Rdečega križa izkazujemo, da smo zaupanja vredna organizacija, ki deluje transparentno.

Poslanstvo

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ljubljana je samostojna, nevladna, humanitarna, nepridobitna organizacija, ki pomaga pri preprečevanju in lajšanju trpljenja ljudi, zaščiti življenja in zdravja, krepitvi gibanja za zdravo življenje ter zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic, posebno med oboroženimi spopadi in drugimi izrednimi stanji.

Ljudi opolnomočimo in jim pomagamo krepiti samozavest. Ohranjamo in gojimo upanje in zaupanje v človečnost. S prostovoljci in prostovoljkami ustvarjamo boljši svet, ki bo bolj napreden in osmišljen.

Temeljna načela gibanja Rdečega križa

Humanost
Mednarodno gibanje Rdečega križa in Rdečega polmeseca, ki je nastalo zaradi potrebe, da bi brez razlikovanja pomagalo ranjencem na bojnem polju, se na mednarodni in državni ravni trudi preprečevati in lajšati človeško trpljenje ob vseh priložnostih. Njegov cilj je zaščita življenja in zdravja in zagotavljanje spoštovanja človekove osebnosti. Gibanje spodbuja medsebojno razumevanje, prijateljstvo, sodelovanje in trajen mir med vsemi narodi.

Nepristranskost
Gibanje ne dela nobene razlike po narodnosti, rasi, verskem prepričanju, socialnem razredu ali političnem prepričanju. Prizadeva si, da bi ublažilo trpljenje posameznikov in pri tem ga vodijo samo njihove potrebe, prednost pa daje najnujnejšim primerom.

Nevtralnost
Da bi ohranilo zaupanje vseh, se gibanje ne opredeljuje v sovražnostih in se nikoli ne vpleta v politična, rasna, verska ali ideološka nasprotja.

Neodvisnost
Gibanje je neodvisno. Nacionalna društva kot pomočniki javnih oblasti pri človekoljubnih dejavnostih morajo biti podrejena državni zakonodaji svoje dežele, ne da bi izgubila svojo avtonomijo, ki jim bo omogočila, da vedno delujejo skladno z načeli gibanja.

Prostovoljnost
Gibanje je prostovoljno in ni osnovano na želji po dobičku. 

Enotnost
V vsaki državi je lahko samo eno društvo Rdečega križa ali Rdečega polmeseca. Dostopno mora biti vsem. Svojo humanitarno dejavnost mora opravljati na celotnem ozemlju.

Univerzalnost
Mednarodno gibanje Rdečega križa in Rdečega polmeseca, v katerem imajo vsa društva enak status, enake pravice in dolžnosti, da si med seboj pomagajo, je univerzalno.

 

Vizija

RKS - Območno združenje Ljubljana bo:

 • največje, sodobno organizirano Območno združenje Rdečega križa v Sloveniji, ki bo dosledno delovalo na podlagi temeljnih načel Rdečega križa;
 • v mestu Ljubljana najbolj prepoznavna in uveljavljena humanitarna organizacija, ki bo imela urejen register članstva in prostovoljcev;
 • v organizaciji bo najmanj 60 % celotnega članstva mladih do 27 let;
 • organizacija z dobro organizirano mrežo krajevnih odborov (KORK) in bo dostopna neposredno uporabnikom na lokalnem nivoju;
 • dejavnost RKS-OZ Ljubljana bo prisotna v vseh osnovnih in srednjih šolah na območju našega delovanja;
 • tradicionalni programi Rdečega križa bodo temeljili na vrhunskih strokovnih podlagah s področij krvodajalstva, prve pomoči, zaščite in reševanja, promocije zdravja;
 • prepoznavno po sodelovanju in povezovanju z nevladnimi, prostovoljskimi organizacijami z vrednotami in negiranjem medsebojne konkurenčnosti na račun poudarjanja usmerjenosti h ciljem in ne k blagovnim znamkam organizacij.

Strateški cilji

 • Utrditi in razvijati humanitarno poslanstvo in krepitev ugleda.
 • Ureditev in razvoj tradicionalnega programskega okolja delovanja.
 • Utrjevanje organizacijsko statusnega okolja delovanja.
 • Zagotovitev in stabilizacija virov financiranja.
 • Zagotovitev stimulativnih pogojev za zaposlovanje kadrov.
 • Krepitev vloge OZRK Ljubljana v družbenem prostoru.
 • Vplivanje na stimulativno urejeno sistemsko pravno okolje.

Organiziranost in članstvo

Register članstva

Na podlagi Zakona o društvih, Statuta RKS in Statuta RKS - OZ Ljubljana se od 1. 1. 2006 izvaja popis članstva Rdečega križa. V registru članstva RKS - OZ Ljubljana je do danes vpisanih 4479 članic in članov.

Sodelujemo in povezujemo se

 

 • s centri za socialno delo,
 • zdravstvenimi domovi,
 • osnovnimi in srednjimi šolami,
 • občinami in četrtnimi skupnostmi,
 • s službami za civilno zaščito in
 • nevladnimi organizacijami.

Certifikat LGBT prijazno

Na RKS-OZ Ljubljana smo pristopili k pridobivanju certifikata LGBT prijazno, ki ga je Mestna občina Ljubljana razvila z namenom, da bi krepila ozaveščenost in kompetence za vključujoče delo z vsemi uporabniki in uporabnicami. Rdeči križ že v skladu s temeljnimi načelami pomaga vsem tistim, ki potrebujejo našo pomoč in deluje v smeri krepitve človekovega dostojanstva, zato pozdravljamo vsako pobudo, ki se zavzema za krepitev spoštovanja človekovih pravic in zagotavljanja enakih možnosti.

Od aprila 2019 dalje tako s ponosom nosimo tudi naziv LGBT-osebam prijazne organizacije.

RK Slovenije - Aktualno

Sreda, 29. maj 2024

Krvodajalske akcije v mesecu juniju 2024

Torek, 28. maj 2024

Sodelovali smo na Dravljefestu

Pomagam prvi Pomagajmo ljudem našega mesta Sreča v nesreči Club 25 100 kapljic Izmenjevalnica Srečevalnica Dan s prostovoljci logotip-MakFest Debeli Rtič